Op 18 mei 2006 organiseerde de Projectgroep Biomassa & WKK een workshop over het gebruik van biomassa uit stedelijk gebied, bijvoorbeeld van snoeiafval en in waterzuiveringen, voor energiedoeleinden.

Programma

9.45 – 10.15 Ontvangst
10.15 – 10.20 Opening
10.20 – 10.45 Welke biomassastromen zijn er en wat is het potentieel?
Luchien Luning en Jacob Vermeulen, Grontmij te De Bilt
10.45 – 11.15 ORC-centrale op snoeihout verwarmt woonwijk in Sittard
InSittard wordt snoeihout gebruikt als brandstof voor een biocentrale diewarmte levert aan de wijk Hoogveld. Een ORC-turbine gaat hier ookgroene stroom opwekken.
Monique Aarts-Colaris, Biomassa Energiecentrale te Sittard
11.15 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.15 WKK op biogas uit gft bij IVVO in Ieper
De intercommunale afvalverwerker IVVO in Ieper verwerkt gft anaeroob.Dat bespaart elektriciteit voor beluchting en levert biogas op. Met hetbiogas wekt men groene stroom op en de warmte wordt benut in eenindamper.                        
Francis van Gijzeghem, ABDE te Hamme (B)
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00

Warmtenet voor woonwijk in Apeldoorn met wkk op biogas van rioolslib
Degemeente Apeldoorn wil de 2500 woningen tellende Mozaiekwijk duurzaamverwarmen met groene warmte van Waterschap Veluwe. Deze produceert meteen covergister biogas uit de rioolwaterzuivering.
Lianda Sjerps-Koomen, gemeente Apeldoorn en Klimaatverbond Nederlandse Gemeentes
Ton Goossens, Essent Warmte
14.00 – 14.30 Is absorptiekoeling met seizoensopslag een optie voor biowkk?
Eenoverschot aan warmte in de zomer kan benut worden voor opwekking vankoude. De opslag van warmte en koude met een absorptiewarmtepomp kanbiowkk nog effectiever maken.
Peter Verhoef, Adviesbureau Verhoef te Apeldoorn
14.30 – 15.00 Discussie
15.00 – 16.00 Bezichtiging wkk met absorptiewarmtepomp en seizoensopslag in het stadhuis van Apeldoorn