In deze workshop wordt ingegaan op zaken als beschikbaarheid, certificering, prijsvorming en contracteerbaarheid van lange termijn biomassa contracten. De workshop is vrij toegankelijk voor leden van de projectgroep Biomassa & WKK, niet-leden betalen 300 Euro

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.30 Beschikbaarheid van Nederlandse biomassa voor warmte en elektriciteit in 2020
Wolter Elbersen, Wageningen Universiteit en Research instituut AFSG.
10.30 – 11.00 Hout uit natuur en openbaar groen
Paul Sessink, Branche Vereniging Organische Restststoffen (BVOR).
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Afdekken van lange termijn prijsrisico’s
Marc de Wit, Unie van Bosgroepen
12.00 – 12.30 Bio-olie voor warmtekrachtkoppeling
Frank Bergmans, Productschap MVO, Den Haag
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Prijsvorming van vergistingsproducten
Klaas Kooistra, E-Kwadraat Advies
14.00 – 14.30
Import van biomassa 
Ronald Zwart, Bio Fuel Projects International
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.15 Schone verbranding van sojahullen
Chris Velzeboer, Cargill Nederland
15.15 – 16.15 Excursie Cargill – Stoomproductie op eigen restproduct

Route

Rhône Congres & Party Centre
Rhôneweg 12 – 14
1043 AH Amsterdam