Op dinsdagmiddag 26 november zullen we samen met onze deelnemer HoSt een bijeenkomst houden over innovatie bij vergisting. Welke reststromen kunt u verwaarden? En hoe kan mestvergisting leiden tot minder stikstofdepositie? We bezoeken de nieuwe afvalvergister Wabico op Ecopark Waalwijk. Wabico levert 3,76 miljoen Nm3 groengas per jaar. De kantoren van de Rabobank worden door Eneco hiermee verduurzaamd.

Op het Ecopark komen drie duurzame stromen samen: het zonnepark en de windturbines van Eneco en de vergister van HoSt. Het programma bestaat uit een inlooplunch, lezingen en een excursie naar het Ecopark:

Inlooplunch: 12:00
Lezingen (13:00-15:30):

  • Herman Klein Teeselink (HoSt) – innovatie bij vergisting van biomassa
  • René Cornelissen (CCS) – reductie stikstof op boerderijschaal en biogashub Noord-Deurningen
  • Geert Ardon (Eneco) – Zon, wind en groen gas op Ecopark Waalwijk
  • Tjeerd Smit (HoSt) – Wabico, de innovatieve vergister voor reststromen

Excursie naar Ecopark Waalwijk: 15:30-16:30

Gratis voor onze leden en relaties van LTO, Warmtenetwerk, NVDE, Groen Gas Nederland, PBE. Voor overige deelnemers geldt het reguliere tarief. U kunt tot 7 dagen voor aanvang van het evenement restitutie aanvragen. Lukt het niet om een ticket te kopen, stuur dan een mail naar jeroen.larrivee @blueterra.nl.