Op 21 september 2006 organiseerde de Projectgroep Biomassa & WKK een workshop over de beleidsontwikkelingen op het gebied van energie uit biomassa. Hierin vertelden sprekers van Europees tot lokaal bestuursniveau en uit het bedrijfsleven alles over het beleid omtrent biomassa en hoe zich dit verder ontwikkelt.

Programma

9.30 – 10.00 Ontvangst en opening
10.00 – 10.25 Regionetten voor meerdere warmtebronnen in Zuid-Holland
Deprovincie Zuid-Holland ziet grote mogelijkheden in een gezamenlijkwarmtenet voor duurzame warmte en industriewarmte voor Haaglanden,Rijnmond en Drechtsteden.
Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland
10.25 – 10.50 Stimuleringsbeleid van Overijssel voor biomassa
PierAntuma, fractievoorzitter CDA Overijssel en voorzitter van de’Commissie Duurzaam’ van de provinciale staten van Overijssel
10.50 – 11.15 Pauze
11.15 – 11.45 CHP-directive en biowkk
Jan de Jong, Essent te ‘s Hertogenbosch
11.45 – 12.15 Aanpak in Vlaanderen totaal anders dan MEP
Kan Nederland leren van het Vlaamse certificatensysteem voor wkk en groene stroom?
An Stroobrandt, Cogen Vlaanderen
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Het Europese beleid t.a.v. biowkk
Bas van Dun, Ecofys te Utrecht
13.45 – 14.15
Invloed van CO2-emissiehandel op de kansen voor biowkk
Jos Cozijnsen, JC Consulting te Utrecht
14.15 – 14.45 Pauze
14.45 – 15.15 Vergunningverlening voor kleinschalige en grootschalige biowkk-trajecten
Wiebe Bosma, Infomil te Den Haag
15.15 – 16.00 Gelegenheid voor vragen / plenaire discussie