Met de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energie 2009 (SDE) is het nodige veranderd. Zo is er bijvoorbeeld een bonus gekomen voor warmtelevering aan warmtenetten. De workshop van 7 mei gaat in op de subsidiemogelijkheden, duurzaamheidscriteria en financiering van wkk op biomassa. De workshop is vrij toegankelijk voor leden van de projectgroep en voor leden van de vereniging Klimaatverbond Nederland; niet-leden betalen 250 Euro. De workshop heeft plaats in Thermostaete, het hoofdgebouw van DWA in Bodegraven.

 

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.20 Stimulering van bio-energie in Nederland
De ontwikkeling van bio-energie, fiscale instrumenten en subsidies.
SenterNovem
10.20 – 11.10 SDE 2009
De regeling Stimulering Duurzame Energie 2009 (SDE) is voor biomassa aanmerkelijk gewijzigd ten opzichte van 2008. Er is een warmtebonus en vloeibare biomassa is subsidiabel mits het om reststromen gaat.
Jan Bouke Agterhuis, SenterNovem te Zwolle
11.10 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.00 Warmtebonus in SDE en de warmtewet
De levering van warmte uit een biowkk aan een warmtenet levert vanaf dit jaar een bonus op in de regeling Stimulering Duurzame Energie, maar waar moeten exploitanten van warmtenetten rekening mee houden?
Teus van Eck, Stichting Warmtenetwerk
12.00 – 12.30 Duurzaamheidscriteria bij biomassa
Jarno Dakhorst, NEN Energiewinning te Delft
12.30 – 13.30 Lunchpauze
13.30 – 14.15 Biomassa bij mestcovergisting
Welke coproducten zijn toegestaan bij mestvergisting en wat zijn hier de achtergronden hiervan?
Henri Bos, LNV te Bodegraven
14.15 – 14.50 Rookgasreiniging bij houtstook
Kara te Almelo
14.50 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Discussie