Bij de warmtetransitie is veel aandacht voor de verwarming van woningen maar ook de industrie gaat van het aardgas af. Gelukkig zijn er al pioniers die in de praktijk laten

Meer Info