In 2010 is in totaal 12,7 MWe nieuw vermogen aan bioWKK in bedrijf gegaan.

Dit staat in het  Statusdocument Bioenergie van AgentschapNL. Het statusdocument bio-energie 2010 geeft een overzicht van de huidige status, gesignaleerde trends en verwachtingen voor de productie van hernieuwbare energie uit biomassa in Nederland.
Op de website http://www.b-i-o.nl staat een mooie infographic van alle biomassaprojecten in Nederland.